Teknik beräkna ampere Ah watt W volt V seriekoppla parallellkoppla batteri - Hitta billiga solpaneler Starta egen EL produktion

jakten oå kilowatten
Till innehåll

Teknik beräkna ampere Ah watt W volt V seriekoppla parallellkoppla batteri

billig gratis solenergi med egen el produktion
Det kan vara bra att känna till lite allmänt om produktion av privat energi innan man börjar bygga sitt eget lilla energiverk till slott eller koja.
Småskalig elproduktion kan till och med bli en form av hobby för många, dessutom en hobby som betalar sig i längden,,, inte illa .
Att lösa energifrågan själv är helt enkelt det som ger bäst avkastning, på så vis blir det ” Många Bäckar Små ” effekten på vårat jordklot.
snurrar i rätt kugg
Ohms-Lag
Här har jag snickrat ihop
"Den Gyllene Triangeln"
som enklare förklarar hur du kan beräkna Volt, Ampere, Watt, denna går utmärkt att använda vid energiproduktion. Håll fingret över det du vill räkna ut.. te.x. ett 250W element på 12V behöver min.21A säkring,, osv..
beräkna  V volt W watt A ampere
Beteckningen ”kWh"  
Förkortningen betyder : kilo watt hours , som då är engelska och blir kilo wattimmar på ren svenska och är en energienhet.
Enheten kilowattimme, kWh, används ofta som förbrukningsmätning av elektrisk energi.   Kilo betyder det samma som tusen (1 000) då blir alltså 1 kilowatt  = 1000 watt.  Till exempel en vanlig spisplatta som är påslagen under en timme förbrukar ungefär en kilowattimme, d.v.s. har du på spisplattan i 2 timmar så har den förbrukat 1000 watt per timme och det blir då totalt 2000 W elförbrukning under dessa 2 timmar.
 Beteckningen ”Ah”  ohms lag
Förkortningen betyder : Ampere hours , som också är engelska och blir Amperetimmar på svenska.
Ampere är enheten för elektrisk ström, till exempel den ström styrka som en enhet kan ge, eller finnas lagrad på t.ex. ett bilbatteri.
Låt os säga att du har ett bilbatteri på 100 Ah, då kan du ta ut 1 Ampere i 100 timmar på detta batteri. Har du då en generator (laddare)  i bilen som ger 100 Ah, så tar det alltså 1 timma för generatorn att ladda detta batteri till 100 %,, i detta fall drivs generatorn med hjälp av bilmotorn som i sin tur drivs med t.ex. bensin, det vill säga all el-ström på jordklotet måste tillverkas med hjälp av en yttre källa där dom mest miljövänliga är just ”Sol,Vind & Vatten
Beräkning av energi (V,W,A)  ohms lag 
Beräkningar av V,W,A kan du göra själv enligt "Den Gyllene Triangeln" ovan, håll fingret över det du vill beräkna.
Säg att du har ett laddat bilbatteri som det står ”12 V/100Ah”, detta innebär att spänningen är 12 Volt och strömmen är 100 Amperetimmar., vilket betyder att det kan ge 12 Volt och 1 Ampere i 100 timmar. Du vill nu veta hur länge du kan driva en 12V/10W glödlampa med detta batteri, då räknar du helt enkelt ut detta så här :  12(V) X 100(Ah) = 1200 W  . sedan tar du 1200(W) delat i 10 (glödlampans W) det blir 120, alltså kan 10 Watts glödlampan lysa i 120 timmar med detta batteri.
Säg att du har en solpanel som ger 12V/250 W vid fullt solsken och vill ladda ett tomt batteri på 12V/100 Ah , då räknar du ut laddningstiden så här: solpanelens 250(W) delat med solpanelens 12(V) blir 20,83 Ampere vilket solpanelen då ger per timme, ta sedan batteriets 100 (Ah) delat med solpanelens (A) så blir det 100 delat med 20,83 och du får en laddnings tid på 4,8 timmar.
Tänk på att en solpanel kan ladda mindre under molniga förhållanden, men dock under längre tid sommartid.
Bra med lite ellära även för skola..
 
Serie & parallell koppling 
Du kan själv välja vilket system som passar dig bäst, genom att parallell eller seriekoppla, som i detta fall 2 st. bilbatterier på 12V / 60Ah.
Som du ser på nedan skisser så ger en parallell koppling ut samma volt men 2 gånger amperen medan en serie koppling ger samma amper men 2 gånger volten.
                      

Tanken med Sol eller Vind kraft är att ackumulera (spara) energin som finns i naturen på just batterier, detta gör att du kan använda tillskottet som finns i batterierna när du vill, ( förutsatt att dom har blivit laddade ). Ju fler eller större batterierna är, desto större blir då energi-banken.. 
( Oftast används röd som plus + markering och svart eller blå som minus markering ).
Det finns Solpaneler / Vindgeneratorer normalt för 12 volt eller för 24 volts system. Huvudsaken är att man håller sig till en å samma.

Det finns sedan så kallade omvandlare som kan göra om t.ex. 12V likspänning till 230 volt växelspänning som är normalt för våra vanliga hushålls maskiner i hemmet, annars är ofta utrustning för Husvagn, Bil eller Båt anpassade för 12Volts likspänning (dvs. Plus & Minus ).

Beteckning Likström/Växelström 
Har du te.x. en tranformator laddare hemma så kan du läsa vad det är den ger ut, står det te.x. transformator laddare
så ger denna ut 12 Volt Likspänning och 3 Ampere, beräkna Watt enligt ovan så blir det altså 12x3=36 Watt
Observera de raka strecken efter 12,, detta betyder Likström. DC

Har du te.x. en tranformator laddare hemma så kan du läsa vad det är den ger ut, står det te.x. beteckning laddare mobilladdare
så ger denna ut 22 Volt Växelspänning och 2 Ampere, beräkna Watt enligt ovan så blir det altså 22x2=44 Wat
Observera de krokiga strecken efter 22,, detta betyder Växelström. AC

Ett hushåll i Sverige har 230V Växelström i 50 Hz , det vill säga att strömmen VÄXLAR / byter riktning 50 ggr. i sekunden, medans Likströmmen rusar i en riktning, från +plus till -minus.
Ström kallas även Ampere & betecknas A
Spänning kallas även Volt & betecknas V

Placering av energi mottagare 
En mottagare av naturenergi för eget bruk är oftast av varianten Solpanel och/eller Vindsnurra.
Bästa alternativet är dock att kombinera dessa två då naturen ofta ger vind när det är dåligt med sol och vise versa.

Solpaneler placeras normalt med riktning mot söder, solpaneler får dock ej skuggas av träd eller annat under den intensiva dagen, ej heller delvis skuggas då detta försämrar panelens effekt avsevärt.

"Kärt barn har många namn" där ute, Solpanel , solcell , solfångare , solcellsmottagare et.c etc ,
men en SOLPANEL består av ett stort antal solceller / fotovoltaisk cell  bestående av halvledare liknande dioder ca. 0,6 volt , som i sin tur seriekopplas till en komplett solpanel, (vill du hitta solceller så får du nog kontakta fabrikerna i te.x. Kina och sedan löda ihop dessa till en komplett panel), Beräkna hur många solceller du behöver enligt "den gyllene triangeln" här ovan för att uppnå 14V (rekomenderat för att ladda ett 12 volts batteri) och sedan hur många ampere den då ger, du kan även parallellkoppla solcellerna så att du ökar strömstyrkan istället för Volt.

Vindsnurra / vindgenerator placeras öppet och minst 10 meter ovanför markytan då det förekommer vind-virvlar nära markytan som försämrar dess effektivitet, (ju högre desto bättre kan man säga), det beror naturligtvis på omständigheterna i närheten av densamme.

En mast är naturligtvis att föredra till bådadera. Tänk dock på att solpanelers yta är ganska stor varvid en stadigare mast eller staglinor kan behövas vid kraftigare vindbyar.
Regler för privat naturenergi        vi önskar er all lycka från billiga solceller
Fördelaktigt nog så förbättras reglerna ständigt till fördel för privat Naturenergi. Reglerna hittar du bäst på miljöförvaltningen i din http://www.kommun.se/ eller på http://www.lansstyrelsen.se/  och ditt län då det kan variera något från län till län / kommun till kommun.
 
Var inte rädd för att ”Kicka” igång,,, Det verkar i dagsläget ej finnas några krav på bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftverk under 20 meters höjd och/eller med en rotordiameter under 3 meter. Dock finns alltid den mänskliga faktorn med såsom närliggande fastigheter, grannar, vägar och dylikt, en överenskommelse skall i sådana fall finnas. Miljöförvaltningen i din kommun kan alltid svara på era frågor.
TIPS,, solpaneler regulator vindgenerator et.c kan du hitta under fliken "bra att ha"
Vad är LED belysning  förbrukning ledlampa
LED står för Light Emitting Diode , och det innebär att lamporna är uppbyggda på Lys-dioderflera sådana sitter ofta i ledlamporsom tar väldigt lite ström i förhållande till den ljusstyrka den ger ut. Detta är det allra senaste inom ljus tekniken vad gäller miljö & ekonomi. En LED-lampa har även lååång livslängd, är stöttålig och avger väldigt lite värme. (brand säkrare).

En vanlig glödlampa på 25W förbrukar som sagt 25W energi, medan en motsvarande LED förbrukar 3W, dvs. du kan ha 8 st. led-lampor till samma förbrukning som 1 st. 25W/glödlampa, och då får du ut en ljusstyrka motsvarande 200W glödljus, otroligt va.
Som ni kanske vet så innehåller de tidigare lågenergi lamporna kvicksilver och kan vara segstartade i kallare väderlek.
Ska man ha belysning via en sol/vind anläggning så är det definitivt LED som gäller här..

Skillnad olika typer av Laddregulatorer till dina solcellspaneler MPPT PWM 
PWM = Pulse-Width Modulating
Dessa bestämmer mängden av laddning till dina batterier med varierande puls frekvens för att sedan sakta avta, minska pulsfrekvensen / laddningsstyrkan när batteriet börjar blir fullt. En av de största fördelarna med PWM regulatorer är att de har funnits i många år, är billigare, och finns i ett bredare utbud av storlekar för olika solpaneler. Några nackdelar med att använda en PWM controller är att vid dimensionering av ett system behöver regulatorn ofta matcha spänningen i batteribanken , samt att PWM regulatorer normalt är begränsad till att generera maximalt 60 ampere, vilket i och för sig inte är så lite(En vanlig standard batteriladdare till personbil kan ge ca. 5 Ampere)

MPPT = Multiple Power Point Tracking
Dessa laddningsregulatorer ta hänsyn till att en solpanel ibland ger ut variabel utgång på grund av väderförhållanden, och kan då automatiskt reglera spänningen (mindre Volt / mera Ampere & viceversa) så att det passar bäst för att dina batterier ska må bra och på det sättet maximera laddningseffekten. MPPT regulatorer kan hantera mer än PWM regulatorer och generera upp till 80 ampere, och i och med det möjliggöra expansion på din energi produktion. Nackdelen är dock att MPPT laddningsregulatorer är mycket dyrare än PWM regulatorer.

Utvecklingen av dessa går med rasande fart,, du hittar allt på "BRA att HA" här i menyn, själv har vi provat oss fram med olika typer och alla har fungerat till belåtenhet, men det kan vara bra att satsa lite mera för eventuell framtida expansion.


Tillbaka till innehåll